TJÄNSTER & MASKINER

PRIS

Vi lämnar alltid en kostnadsfri offert, om möjligt vid ett förbehållsfritt möte

STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning omfattas av RUT= Lägre kostnad. Klimatkompensation. Återbruk.

Vi utför fräsning av alla slags stubbar i samband med trädfällning eller om Ni önskar det utfört vid annat tillfälle. Vår utrustning är skonsam mot Er gräsmatta och miljön runt stubben. Standardfräsning är 1-2 dm under marknivå, som är fullgott för att så nytt gräs. Vi fräser även bort stubbar och rötter från din trädgårdshäck

Vänligen observera:
– Kontrollera grindhål, trånga passager och liknande, stubbfräsen behöver 90 cm på bredden
– Glöm inte att märka ut och informera om det finns elkablar eller fiberkablar i marken
– Märk upp stubbarna tydligt (med färg, sten e.d) så att rätt stubbe fräses bort

FLISNING

Det är oftast billigare att flisa material på plats än att bortforsla det, redan vid 1-2 släpvagnslaster är det mer ekonomiskt och fliset kan t ex användas som utfyllnad, kompost. Det skyddar mot ogräs,avdunstning och kyla

Flisning omfattas av RUT= Lägre kostnad. Klimatkompensation. Återbruk.

Vår flishugg är terränggående, larvburen och klarar 200 mm i diamater. Väger 1500 kg och behöver 150 cm i bredd att komma fram.

TRÄDFÄLLNING

Trädfällning omfattas av RUT

Vissa träd behöver tas bort p g a olika orsaker såsom skador, död, svamp, skadeinsekter eller helt enkelt dess storlek eller placering

Vi erbjuder riktad markfällning, sektionsfällning med klättrande arborist eller sågbil

ECOPLUG

Ecoplug omfattas av RUT

Vi erbjuder även att montera ECOPLUG i stubbar och/eller rotsystem, före eller efter fräsning. Detta säkerställer att rot- och stubbskottsbildande träd inte kommer igen med ny kraft. ECOPLUG är klassad i bekämpningsklass 3, den ofarligaste klassen. Det fungerar på alla lövträd med en diameter på över 2,5 cm

BORTFORSLING

Vi erbjuder bortforsling  i samband med våra tjänster. Oftast är det mängden material, dess dimension och läge som avgör vad som blir mest ekonomiskt