TJÄNSTER & MASKINER

TRÄDFÄLLNING

Trädfällning omfattas av RUT

Storleken har ingen betydelse!

Vi fäller från minsta träd till f.n största fällda på 180 cm i ø

Vissa träd behöver tas bort p g a olika orsaker såsom skador, död, svamp, skadeinsekter eller helt enkelt dess storlek eller placering. Vi tar även ned stormfällda & fastfällda träd och har motorsågskörkort för avancerad trädfällning (C), som även omfattar nivå S och V

Vi erbjuder optimal fällningsmetod utifrån förutsättningarna:

  • Precisionsfällning
  • Sektionsfällning med lift eller kranbil
  • Klättrande arboristpeciallift kommer in i de flesta trädgårdar, men även in genom en vanlig dörröppning! Larvburen & fjärrstyrd

STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning omfattas av RUT= Lägre kostnad. Klimat

Fräsgarata kostnadsfritt 

Storleken har ingen betydelse!

Vi utför fräsning av alla slags stubbar i samband med trädfällning eller om Ni önskar det utfört vid annat tillfälle. Vår utrustning är skonsam mot Er gräsmatta och miljön runt stubben. Standardfräsning är 1-2 dm under marknivå, som är fullgott för att så nytt gräs. Vi fräser även bort stubbar och rötter från din trädgårdshäck

Flisning omfattas av RUT= Lägre kostnad. Klimatkompensation.Återbruk.

BORTFORSLING

Vi erbjuder bortforsling i samband med våra tjänster. Oftast är det mängden material, dess dimension och läge som avgör vad som blir mest ekonomiskt. Vi kan hantera minsta till största mängd. Storleken har ingen betydelse!