TJÄNSTER & PRIS

PRIS

Vi lämnar alltid en kostnadsfri offert, om möjligt vid ett förbehållsfritt möte

TRÄDFÄLLNING / HUGGNING

Vissa träd behöver tas bort p g a olika orsaker såsom skador, död, svamp, skadeinsekter eller helt enkelt dess storlek eller placering

Vi erbjuder motormanuell fällning, sektionsfällning med sågbil

STUBBFRÄSNING

Vi utför fräsning av alla slags stubbar i samband med trädfällning eller om Ni önskar det utfört vid annat tillfälle. Vår utrustning är skonsam mot Er gräsmatta och miljön runt stubben. Standardfräsning är ~10 cm under marknivå, som är fullgott för att så nytt gräs. Vi fräser även bort stubbar och rötter från din trädgårdshäck

Vänligen observera:
– Kontrollera grindhål, trånga passager och liknande, stubbfräsen behöver 90 cm på bredden
– Glöm inte att märka ut och informera om det finns elkablar eller fiberkablar i marken.
– Märk upp stubbarna tydligt (med färg, sten e.d) så att rätt stubbe fräses bort

ECOPLUG

Vi erbjuder även att montera ECOPLUG i stubbar och/eller rotsystem, före eller efter fräsning. Detta säkerställer att rot- och stubbskottsbildande träd inte kommer igen med ny kraft. ECOPLUG är klassad i bekämpningsklass 3, den ofarligaste klassen, och är godkänd för användning i FSC-certiferat skogsbruk. Det fungerar på alla lövträd med en diameter på över 2,5 cm och omfattas av RUT-avdraget

TRÄDGÅRDSARBETE

Löpande trädgårdsarbete såsom beskärning av fruktträd, prydnadsträd, buskar samt häckar. Underhåll av gräsmattor, skötsel av rabatter, högtryckstvätt av stenläggningar och altaner m.m

SKOTNING

Vi erbjuder skotning med maskin som är extra skonsam mot marken, p g a extra lågt marktryck. Eftersom maskinen är 190 cm bred, har den bättre smidighet och framkomlighet

RÖJNING

Motormanuell röjning utförs i olika bestånd

TRANSPORT

Vi erbjuder bortforsling av ris & stam i samband med våra tjänster