VÄLKOMMEN TILL

ESSE kraft AB

Kvalificerade tjänster sedan 2009

Hela Götaland

Vi hjälper Er!

Skicka meddelande

KONTAKTA OSS REDAN IDAG

0708-67 11 10

Vi behärskar alla fällmetoder, där flera parametrar avgör vilken teknik är bäst lämpad för att fälla ert träd. Säkerheten är den viktigaste aspekten för ESSE kraft AB. Vi är behöriga att utföra avancerad trädfällning och anlitas även vid försäkringsärenden.  ESSE kraft AB är PEFC certifierade.

Vi utför stubbfräsning av alla slags stubbar i samband med trädfällning. Vår utrustning är skonsam mot Er trädgård och miljön. Återbruk och återvinning på samma plats.

Alla våra stubbfräsar är från en av världens främsta tillverkare av dessa specialmaskiner;  Rayco.

ESSE kraft AB monterar mycket olika produkter i arbetsområdet. Utförs av våra utbildade montörer enligt gällande föreskrifter. Vi har alltid en certifierad solcellsmontör på plats om paneler monteras. Vi är kompetenta och noggranna samt uppfyller kraven för kvalitativa installationer. 

All vår personal har rätt utbildning och vi följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi kompetensutvecklas löpande, samt håller oss uppdaterade inom utvecklingen av senaste tekniken. Vi står fullt ut bakom det arbete vi utför.

ESSE kraft AB

Vi erbjuder

kvalificerade tjänster inom:

samt en del andra hushållsnära tjänster till privatpersoner, företag och offentlig förvaltning i hela Götaland. Se vårt tjänsteutbud här.

ESSE kraft AB erbjuder professionell hjälp med utbildad personal.  Vår prissättning är utifrån våra utbildningar, kompetenser, erfarenhet, kostnader m.m, varpå vi kan endast kan svara för våra priser och inte vad någon annan aktör ger pris för. Vi välkomnar konkurrens och anser att mer än bara priset ska avgöra val av utförare. Våra omdömen får också ge sin talan. Du hittar dem enkelt genom att söka på ESSE kraft på webben.

Om du överväger t ex att fälla ett träd kan du höra av dig till oss, så får du en kostnadsfri offert, utan förbehåll.

ESSE kraft AB utför arbeten för olika myndigheter, som ofta har krav på att entreprenören är certifierad. Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard definierar de krav som ska vara ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas. På en PEFC-certifierad skogsentreprenör ställs vissa baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfallshantering och nödlägesrutiner. PEFC-certifierade entreprenörer ska till exempel:

  • Ha rätt kompetens/utbildning för arbetsuppgiften
  • Förnya sin natur- och kulturmiljövårdkompetens var femte år
  • Följa PEFC:s Skogsstandard
  • Uppfylla EU:s krav kring utsläpp från skogsmaskiner
  • Använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor
  • Se till att eventuella underentreprenörer också uppfyller PEFC:s krav   

Utöver det krävs att den certifierade entreprenören uppfyller tillämpliga delar av Svensk PEFC Skogsstandard. 

ESSE kraft AB har yrkestrafiktillstånd, som innebär att vi har rätt utbildning och tillstånd att transportera gods yrkesmässigt.

 

Även om vi utgår från Skåne, så arbetar vi  i hela Götaland p g a vår nisch och logistikupplägg. Lite orter utanför Skåne där vi utför våra tjänster: Huskvarna, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Linköping, Löttorp, Mjölby, Nässjö, Nybro, Oskarshamn, Ronneby, Vimmerby, Valdemarsvik, Värnamo, Västervik, Västerviks skärgård, Blekinge skärgård, Borgholm, Färjestaden, Skillingaryd, Falköping, Växjö, Tingsryd

 

Storm och Skada

Stormfällt träd

ESSE kraft AB

Vi tar även ned stormfällda, fastfällda, skadade, döda träd och har givetvis motorsågskörkort för avancerad trädfällning (C), samt adekvat utrustning att utföra jobbet på ett säkert sätt. Visste du att många försäkringsbolag har som krav att ett försäkringsärende ska utföras av behörig person med rätt utbildning? Det kan gälla en vattenskada, stormfällt träd eller annat som skadat din egendom. ESSE kraft AB anlitas ofta för att hand om skadade träd vid försäkringsärenden. 

Ensamarbete är förbjudet vid följande arbetsmoment:

  • Stormfälld eller brandskadad skog
  • Trädfällning och upparbetning under svåra förhållanden och vid elledningar
  • Trädarbeten med motorkedjesåg från arbetsplattform eller genom klättring
  • Fällning av träd med stark lutning eller stort kronöverhäng

I urban miljö används oftast vår kransåg i kombination med vår speciallift och eller vår kompaktlastare med timmergrip. För tyngre projekt tar vi in hjullastare eller den maskin som bäst lämpar sig att vara behjälplig för respektive situation som uppstått genom att träd har fallit och skadat något.  

Ett motorsågskörkort finns i olika behörighetsnivåer och tilldelas den som har genomgått och blivit godkänd på utbildning som krävs för de olika nivåerna av körkortet. Proven innehåller både ett praktiskt + teoretiskt moment. Körkorten utfärdas för att kurstagaren efter avslutad utbildning ska ha kunskap om hur man hanterar verktyget på ett säkert sätt. Vår personal har erforderliga motorsågskörkort utfärdade av Säker Skog.

Här nedan listas de olika nivåerna på motorsågskörkortet:

Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund

Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad. OBS! Omfattar även nivå S och V.

Motorsågskörkort nivå S, Skadade träd. OBS! Ingår i nivå C

Motorsågskörkort nivå D, Linjearbete

Motorsågskörkort nivå E, Skylift (motorsågning från mobil arbetsplattform)

Motorsågskörkort nivå EBYGG, Skylift (motorsågning från mobil arbetsplattform vid byggarbeten)

Motorsågskörkort nivå F, Räddningstjänst

Motorsågskörkort nivå I, Industri

Motorsågskörkort nivå V, Väghållning

Vad kostar det?

ESSE kraft AB

Innan du anlitar någon för att fälla ett träd så vill du självklart veta kostnaden. Eftersom alla träd och projekt är unika är prissättningen individuell. Priset beror på många olika faktorer utöver själva objektet; dess placering, vikt, storlek, omgivande miljö, underlag, risker, framkomlighet, varpå oftast det krävs en fysisk kontroll för att erbjuda bästa lösning. Detta besök är helt kostnadsfritt! Ni får som regel en offert direkt när vi tittar på projektet. Ni behöver inte alltid vara hemma för att vi ska titta på projektet. Ofta räcker informationen ni gett oss per telefon vad det gäller och kanske kan märka upp trädet med ett band t ex. Eftersom det alltid är Ditt val om du accepterar offerten eller ej, innebär det att du inte förlorar något på att kontakta oss.

Vi önskar det hade funnits fast pris för att fälla ett träd, men är lika möjligt som att säga längden på ett snöre. Vår prissättning är utifrån våra utbildningar, kompetenser, erfarenhet, kostnader m.m, varpå vi kan endast kan svara för våra priser och inte vad någon annan aktör ger pris för att fälla samma träd för. Vi välkomnar konkurrens och anser mer än bara priset ska avgöra val av trädfällare. Våra omdömen får också ge sin talan. Du hittar det enkelt genom att söka på ESSE kraft på webben. 

Alla träd är unika, liksom vi människor. Det är också subjektivt vad var och en uppfattar som ett bra pris, dåligt pris eller högt pris.

Kontakta oss redan idag på telefon, epost, Facebook eller Instagram. Vi svarar i regel omedelbart när du hör av dig till oss. Vi ser fram emot att få möjlighet hjälpa er med trädfällning. Det finns inget träd vi inte kan fälla. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss!

Vill ni att vi utför trädfällning, stubbfräsning och/eller bortforsling, så sköts allt gällande offert/order/faktura främst digitalt. ESSE kraft AB hanterar inga kontanter.  Vi har bankgiro, Swish och QR kod på våra fakturor, så att du kan välja den metod du anser smidigast att använda.  

 

RUT avdrag

Vissa av våra tjänster är giltiga för RUT-avdrag.

Läs mer

Kompetensutveckling

Vår personal har rätt utbildning enligt Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Offert

Kontakta oss för att få en offert redan idag

Kontakt