MASKINER & UTRUSTNING

Eftersom vi värnar både om säkerhet och miljö, använder vi endast professionell utrustning av högsta kvalitet

I våra sågar använder vi endast alkylatbensin (Aspen i folkmun)Stubbfräsen behöver minst 90 cm i bredd för att ta sig igenom grindar m.m.

Vid riktad trädfällning använder vi bl a RH-Pusher

Bilen är flexifuel. Släpet har elhydraulisk tippfunktion med ~ 2,5 ton lastvikt

Skotning utförs med ”bioskotare”, som har hydrauliska risbankar & risgrip

Vår ATV får även framföras på allmän väg