TJÄNSTER & PRIS

TRÄDFÄLLNING / HUGGNING

Vi hugger motormanuellt  
Vissa träd behöver tas bort p g a olika orsaker såsom skador, död, svamp, skadeinsekter eller helt enkelt dess storlek eller placering

SKOTNING

Vi erbjuder skotning med maskin som är extra skonsam mot marken, p g a extra lågt marktryck. Eftersom maskinen är 190 cm bred, har den bättre smidighet och framkomlighet. 

RÖJNING

Motormanuell röjning utförs i olika bestånd

STUBBFRÄSNING

Vi utför fräsning av alla slags stubbar i samband med trädfällning eller om Ni önskar det utfört vid annat tillfälle. Vår utrustning är skonsam mot Er gräsmatta och miljön runt stubben. Standardfräsning är ~10 cm under marknivå, som är fullgott för att så nytt gräs. Vi fräser även bort stubbar och rötter från din trädgårdshäck

Vänligen observera:
– Kontrollera grindhål, trånga passager och liknande, stubbfräsen behöver 89 cm på bredden
– Glöm inte att märka ut och informera om det finns elkablar eller fiberkablar i marken.
– Märk upp stubbarna tydligt (med färg, sten e.d) så att rätt stubbe fräses bort

ECOPLUG

Vi erbjuder även att montera ECOPLUG i stubbar och/eller rotsystem, före eller efter fräsning. Detta säkerställer att rot- och stubbskottsbildande träd inte kommer igen med ny kraft. ECOPLUG är klassad i bekämpningsklass 3, den ofarligaste klassen, och är godkänd för användning i FSC-certiferat skogsbruk. Det fungerar på alla lövträd med en diameter på över 2,5 cm och omfattas av RUT-avdraget

TRÄDGÅRDSARBETE

Vi utför sedvanligt trädgårdsarbete såsom gräsklippning, ogräsbekämpning m.m.

TRANSPORT

Vi erbjuder bortforsling av ris & stam i samband med våra tjänster

PRIS

Vi lämnar alltid en kostnadsfri offert, om möjligt vid ett förbehållsfritt möte och ger Er ett fast pris på plats